HOIVAKOTEJA, PÄIVÄKOTEJA JA IHAN TAVALLISIA KOTEJA

RAKENNUS­HANKKEITA VALTAKUN­NALLISESTI

OT Con Oy rakentaa laadukkaita hoivakoteja ja asumispalveluyksiköitä erityisryhmille ja vanhuksille, päiväkoteja tulevaisuuden tekijöille ja uutena palveluna koteja meille kaikille.

Tutustu toimintaamme

Urakointi ympäri Suomea

Meillä on pitkä kokemus KVR-rakentamisesta yksityiselle ja julkiselle sektorille. Pystymme pienen

toimijan kustannustehokkuudella ja hyvillä yhteistyöverkostoilla tarjoamaan kilpailukykyistä

rakentamista.

Hoivakotirakentaja

Hoivakodit

Hyvä hoito perustuu toimiviin hoivakoteihin. Me teemme lujasti töitä sen eteen, että erityisryhmät ja vanhukset saavat asua oikeanlaisissa kodeissa.

Päiväkotirakentaja

Päiväkodit

Tarvitaan vahvaa kokemusta ja ammattitaitoa, jotta kaikki sujuu rakennusprojektissa kuin leikki. Meillä urakoidaan päiväkoteja tulevaisuuden tekijöille.

Asuntorakentaja

Asunnot

Koti on paljon enemmän kuin sen ympärillä olevat seinät. Me rakennamme asuntokokonaisuuksia hyödyntäen isoista rakennusprojekteista saatua kokemusta.

SUJUVAA YHTEISTYÖTÄ – SUUNNITTELUSTA TOTEUTUKSEEN